Çevre

NAMGRUP İNŞAAT; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Çevre” ilkesini benimsemiştir. Kuruluş değerleri arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda; Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek, Tüm projelerinizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda sürdürmek, Çalışanlarının ve paydaşlarının çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğudur.